Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Enrolment / Transfer

Pre-School: Parents who wish to enrol their child in pre-school education (2-4 age) in Northern Ireland.

 

Primary: Parents who wish to enrol their child in primary school education (4-11 age) in Northern Ireland.

 

Post-Primary: Parents who wish to enrol their child in post-primary education (11-18 age) in Northern Ireland.

 

 

Enrolment / Transfer

THE TRANSFER PROCESS TO POST-PRIMARY SCHOOL

 TitleLast ModifiedDownload
application/pdfTHE TRANSFER PROCESS TO POST-PRIMARY SCHOOL - Advice for Parents of Children in Primary Six (216KB)14/10/2014Download
 As your child is now in Primary Six you may be beginning to give some thought to the next stage of their education. 
application/pdfPRÓISEAS AN AISTRITHE CHUIG AN IAR-BHUNSCOLAÍOCHT - COMHAIRLE DO THUISMITHEOIRÍ PHÁISTÍ RANG A SÉ (203KB)14/10/2014Download
 Agus do pháiste anois i Rang a Sé, seans go bhfuil tú ag cur tús leis an mhachnamh ar an chéad chéim eile dá (h)oideachais. 
application/pdfPRESTUP DO POPRIMÁRNYCH ŠKÔL - RADY PRE RODIČOV, KTORÝCH DETI NAVŠTEVUJÚ ŠIESTY ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠK (208KB)13/10/2014Download
 Nakoľko je Vaše dieťa v šiestom ročníku základnej školy možno začínate premýšľať o ďalšej fáze jeho vzdelávania. 
application/pdfPROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA O ENSINO PÓS-PRIMÁRIO - INFORMAÇÕES PARA OS PAIS DE CRIANÇAS NO 6º A (60KB)13/10/2014Download
 Uma vez que o seu filho actualmente frequenta o Primary Six, poderá estar a pensar na próxima fase da sua educação. 
application/pdfNABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ (235KB)13/10/2014Download
 Rodzice uczniów klas szóstych szkoły podstawowej z reguły zaczynają zastanawiać się nad kolejnym etapem kształcenia dziecka. 
application/pdf升学程序 - 小学六年级家长指南 (188KB)13/10/2014Download
 现在孩子在小学六年级,您可能已经开始考虑他们下一步的教育 
application/pdfPERKĖLIMO Į PAGRINDINĘ MOKYKLĄ PROCESAS - PATARIMAI PRADINĖS ŠEŠTOS KLASĖS VAIKŲ TĖVAMS (247KB)13/10/2014Download
 Jei esate pradinėje šeštoje klasėje besimokančio mokinio tėvai, jau turbūt pradedate galvoti apie savo vaiko tolesnį lavinimą. 
application/pdfPĀREJA UZ PĒCPAMATSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI - IETEIKUMI VECĀKIEM, KURU BĒRNI APMEKLĒ PAMATSKOLAS 6. (225KB)13/10/2014Download
 Jūsu bērns tagad mācās pamatskolas 6. klasē un jūs, iespējams, jau sākat domāt par viņa vai viņas nākamo izglītības posmu. 
application/pdfKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS - TANÁCSADÁS AZ ALAPFOKÚ ISKOLA HATODIK OSZTÁLYÁBA JÁRÓ TANULÓK SZÜLE (270KB)13/10/2014Download
 Mivel a gyermekük most hatodikos, már ideje lehet gondolkodni a tanulmányai következő szakaszáról 
application/pdf升學程序 - 小學六年級家長指南 (310KB)13/10/2014Download
 現在孩子在小學六年級,您可能已經開始考慮他們下一步的教育 
Please Rate This Page!