Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Specialusis išsilavinimas, 1-3 vertinimo etapai (Special Education, Assessment Stages 1 to 3)

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi specialių mookymosi poreikių. Ką tai reiškia?

 

Kokios yra specialių mokymosi poreikių rūšys?

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi mokymosi sunkumų. Ką tai reiškia?

 

Ką reiškia "įvertinimas"?

 

Kaip įvertinimas panaudojamas veiklos kodekse?

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 1 etape. Ką tai reiškia?

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 2 etape. Ką tai reiškia?

 

Ar galiu susipažinti su savo vaiko mokymo planu?

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 3 etape. Ką tai reiškia?

 

Ar mano vaikas darys pažangą?

 

Kas yra specialių mokymosi poreikių registras?

 

Mano vaiko specialūs mokymosi poreikiai yra akivaizdūs ir rimti. Ar mano vaikui pirma teks praeiti visus etapus?

 

Kiek man teks laukti, kol mano vaiką įvertins švietimo specialistas?

 

Ar švietimo specialistai išklausys mano nuomonę apie tai, kokius sunkumus mokydamasis patiria mano vaikas?

 

O kas, jeigu aš nenoriu, kad mano vaikas būtų vertinamas?

 

O kas, jeigu aš nesutinku su savo vaiko įvertinimo rezultatais?

 

Kur galiu apie tai sužinoti daugiau?

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi specialiojo mokymosi poreikių. Ką tai reiškia?

Jūsų vaikas turi specialiojo mokymosi poreikių, jeigu jis turi mokymosi sunkumų, kuriems nugalėti reikia specialios mokymo paramos. Speciali mokymo parama - tai bet kokia kitokia arba papildoma pagalba jūsų vaikui, kuri skiriasi nuo pagrindinių vaikams keliamų reikalavimų.

 

Kokios yra specialių mokymosi poreikių rūšys?

Dažniausiai pasitaiko tokių specialiųjų mokymosi poreikių, kurie kyla dėl to, kad jūsų vaikas turi sunkumų įgyti naujų naudingų įgūdžių. Tačiau yra ir tokių specialiųjų mokymosi poreikių, kurie kyla dėl sunkaus elgesio, bendravimo sunkumų, sunkumų judinti tam tikras kūno vietas, klausos, regėjimo ir sveikatos problemų.

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi mokymosi sunkumų. Ką tai reiškia?

Jeigu jūsų vaikas turi mokymosi sunkumų, tai reiškia, kad jam yra žymiai sunkiau mokytis nei daugeliui kitų jo amžiaus vaikų. Tai gali reikšti, kad jūsų vaikas turi problemą, dėl kurios jam, pradėjus lankyti mokyklą, yra daug sunkiau mokytis.

 

Ką reiškia "įvertinimas"?

Įvertinimas - tai svarbi visų vaikų mokymo dalis. Prieš pradėdamas mokyti, mokytojas privalo išsiaiškinti, ką mokinys jau moka, ir realiai nustatyti uždavinius, ką tas vaikas gali išmokti. Kitas žingsnis - suplanuoti, kaip mokyti. Sudarius planą, vaikas mokomas individualiai, kartu su grupe arba mokinių klasėje. Galų gale mokytojas įvertina rezultatus, norėdamas įsitikinti, ar uždaviniai buvo pasiekti. Toliau pateikta schema paprastai paaiškina, kaip šie procesai veikia mokykloje:

 

Kaip įvertinimas panaudojamas veiklos kodekse?

Kai vaikas turi mokymosi sunkumų, kasdienio vertinimo, planavimo, mokymo ir įvertinimo ne visasa pakanka, norint įsitikinti, ar vaiko poreikiai yra patenkinami. Reikia specialių priemonių. Nustatomas tam tikras etapas, kuriame yra vaikas, priklausomai nuo to, kokie rimti yra jo poreikiai ir kiek jam papildomai reikia pagalbos. Toliau pateikta schema paprastai paaiškina įvairius vertinimo proceso etapus:

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 1 etape. Ką tai reiškia?

Kai vaikas yra 1 etape, tai reiškia, kad jo mokytojas supranta, jog jis turi mokymosi sunkumų. Jie imasi papildomų priemonių klasėje, siekdami padėti jam mokytis.

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 2 etape. Ką tai reiškia?

Kai vaikas yra 2 etape, tai reiškia, kad, būdamas 1 etape, vaikas nepadarė pakankamos pažangos ir todėl jam padeda mokyklos specialių mokymosi poreikių koordinatorius (trumpai vadinamas “SENCo”). 2 etape būtina sudaryti vaiko mokymo planą, kuriame būtų numatyti veiksmai, kurių mokykla imsis stengdamasi patenkinti jūsų vaiko specialius mokymosi poreikius.

 

Ar galiu susipažinti su savo vaiko mokymo planu?

Taip. Jeigu jūsų vaikas priskirtas 2 etapui, sudarant mokymosi planą paprastai bus tariamasi ir su jumis, be to, jūs gausite mokymosi plano kopiją.

 

Man buvo pasakyta, kad mano vaikas yra 3 etape. Ką tai reiškia?

Kai vaikas yra 3 etape, tai reiškia, kad papildomos mokyklos pastangos padėti jam mokytis nedavė patenkinamų pažangos rezultatų 2 etape. 3 etape mokytojai, siekdami padėti jūsų vaikui mokytis, gali bendradarbiauti su mokymo specialistu. Specialistas paprastai atlieka išsamų jūsų vaiko įvertinimą, siekdamas sudaryti veiklos planą. Prieš imdamasis naujų veiksmų, specialistas turėtų pranešti jums ir jūsų vaiko mokytojams apie savo padarytas išvadas ir kokių, jo manymu, veiksmų reikia, norint padėti jūsų vaikui mokytis.

 

Ar mano vaikas darys pažangą?

Jeigu jūs domitės šiais atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus, tuomet tikėtina, kad jūsų vaikas turi rimtų problemų, kurios gali išlikti ir pradedant lankyti mokyklą bei vėliau. Tačiau visus specialių mokymosi poreikių turinčius vaikus švietimo darbuotojai reguliariai patikrina. Gali būti, kad, pasirūpinus tinkama pagalba, jūsų vaiko mokymosi sunkumai sumažės.

 

Kas yra specialių mokymosi poreikių registras?

Kiekviena mokykla privalo turėti Specialiojo išsilavinimo poreikių registrą. Šiame dokumente yra visų specialių mokymosi poreikių turinčių mokinių vardai, pavardės ir etapas, kuriame jie yra įrašyti.

 

Mano vaiko specialūs mokymosi poreikiai yra akivaizdūs ir rimti. Ar mano vaikui pirma teks praeiti visus etapus?

Paprastai pirmiausiai surenkami įrodymai, siekiant nustatyti mokymosi sunkumus ir įvertinti 1- 3 etapus. Tačiau susidarius mažai mokinių, kurie turi akivaizdžių mokymosi sunkumų, grupelei, mokykla gali nuspręsti tiesiogiai prašyti, kad Mokslo ir bibliotekų taryba atliktų nustatytą įstatymo įvertinimą (4 etapas).

 

Kiek man teks laukti, kol mano vaiką įvertins švietimo specialistas?

Mokslo ir bibliotekų tarybos pripažįsta ankstyvos pagalbos specialių mokymosi poreikių turintiems mokiniams svarbą. Kai tik apie tokius mokinius pranešama mokyklos direktoriams, tarybos stengiasi kuo greičiau sureaguoti. Tačiau specialistai būna labai užimti, todėl gali atsitikti taip, kad jums teks palaukti šiek tiek ilgiau nei norėtumėte.

 

Ar švietimo specialistai išklausys mano nuomonę apie tai, kokius sunkumus mokydamasis patiria mano vaikas?

Taip, tai - jų pareiga. Jie turi atsižvelgti į jūsų nuomonę ir bendradarbiauti su jumis bei jūsų vaiko mokytojais.

 

O kas, jeigu aš nenoriu, kad mano vaikas būtų vertinamas?

Daugelis tėvų sutinka, kad jų vaikas būtų įvertintas, nes jie labai nerimauja dėl savo vaiko ateities. Tačiau, jeigu manote, kad jūsų vaikas neturi jokių specialių mokymosi poreikių arba, jeigu manote, kad šie poreikiai nėra pakankamai rimti, kad juos reikėtų įvertinti, turėtumėte apie tai pranešti švietimo specialistui.

 

O kas, jeigu aš nesutinku su savo vaiko įvertinimo rezultatais?

Mokymo specialistai yra kvalifikuoti patyrę profesionalai. Daugelis tėvų sutinka su jų vertinimo rezultatais. Tačiau, jeigu jaučiate, kad mokymo specialisto nuomonė apie jūsų vaiko specialius mokymosi poreikius yra klaidinga, turėtumėte jam apie tai pasakyti. Specialistas privalo išklausyti jūsų susirūpinimus.

 

Kur galiu apie tai sužinoti daugiau?

Daugiau informacijos galite gauti susisiekdami su vietine Mokslo ir bibliotekų taryba.