Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Specialusis mokymas, Mokyklinio amžiaus vaikai (Special Education, School Age Children)

Su kuo turėčiau pakalbėti, jeigu nerimauju dėl savo vaiko daromos pažangos?

 

Kokia pagalba gali būti suteikta?

 

Ar aš būsiu į tai įtrauktas?

 

Manau, kad mano vaikas turi problemų, tačiau mokykla su tuo nesutinka. Ką man daryti?

 

Mokykla mano, kad mano vaikas turi problemų, tačiau aš su tuo nesutinku. Ką man daryti?

 

Ir mokykla, ir aš sutinkame, kad vaikas turi nerimą keliančių problemų. Kas nutinka toliau?

Su kuo turėčiau pakalbėti, jeigu nerimauju dėl savo vaiko daromos pažangos?

Jūsų vaiko mokytojas norės žinoti, ar jūs nerimaujate dėl savo vaiko daromos pažangos. Turėtumėte susisiekti su mokykla ir susitarti dėl susitikimo, kad galėtumete pakalbėti su savo vaiko mokytoju arba direktoriumi. Šio susitikimo metu mokykla išklausys jūsų susirūpinimus, informuos jus apie jūsų vaiko daromą pažangą, praneš apie visas pastangas, kaip jie stengėsi jam padėti.

 

Kokia pagalba gali būti suteikta?

Priklausomai nuo to, kokių sunkumų turi vaikas, gali būti pasiūlyta įvairi pagalba. Daugeliu atvejų jūsų vaiko poreikius galima ir reikėtų patenkinti atliekant įprastą diferenciaciją, kuri yra vykdoma visose mokyklose. Diferencijuoti reiškia naudoti kitokius mokymo stilius, atsižvelgiant į įvairius vaikų mokymosi būdus ir lygius. Kai mokytojai diferencijuoja mokymo planą, jie pateikia informaciją kiekvienam vaikui tinkamiausiu būdu. Jeigu vaikui sunkiai sekasi daryti pažangą, mokytojas gali išbandyti vieną arba visas šias priemones:-

 

  • Duoti tik pagrindines, paprastas užduotis.

  • Naudoti tuos mokymo metodus, kurie geriausiai padeda vaikui išmokti, pavyzdžiui, aktyviau įtraukiant į veiklą.

  • Naudoti tas knygas ir darbo lenteles, kurios geriau atitinka vaiko patirtį.

  • Perkelti vaiką į kitą arba mažesnę grupę.

  • Suteikti kitą pagalbą, pasitelkiant mokytojo asistentą.

  • Sudėtingą informaciją suskaidyti ir pateikti dalimis, mažais žingsneliais.

 

Ar aš būsiu į tai įtrauktas?

Taip. Nuo pat pradžių turėtumėte būti informuojamas apie tai, kaip jūsųs vaikui sekasi mokykloje. Tėvai yra sudėtinė savo vaikų išsilavinimo dalis, jie vaidina pagrindinį vaidmenį savo vaiko mokyme. Jūsų nuomonė, jausmai ir lūkesčiai dėl jūsų vaiko vystymosi bus gerbiami, į juos bus atsižvelgta sudarant jūsų vaiko mokymo planą.

 

Manau, kad mano vaikas turi problemų, tačiau mokykla su tuo nesutinka. Ką man daryti?

Turėtumėte pasikalbėti su mokyklos direktoriumi, nes kartais kyla nesusipratimų. Labai svarbu, kad kuo daugiau bendradarbiautumėte su savo vaiko mokykla diskutuojant apie jūsų vaiko specialiuosius mokymosi poreikius. Jums gali būti naudinga užsirašyti savo susirūpinimus prieš susitikimą, be to, jeigu norite, galite ateiti su draugu/drauge arba giminaičiu.

 

Jeigu, pasiklabėję su mokyklos direktoriumi, vis tiek nesutinkate, galite nuspręsti susisiekti su valdybos tarybos pirmininku. Jeigu po šio žingsnio jūs vis dar nesate patenkinti, tuomet susisiekite su savo vietine ELB. Neįtikėtinu atveju, kai problemos vis tiek nepavyksta išspręsti, galite nuspręsti susisiekti su DARS.

 

Mokykla mano, kad mano vaikas turi problemų, tačiau aš su tuo nesutinku. Ką man daryti?

Turėtumėte pasikalbėti su mokyklos direktoriumi, nes kartais kyla nesusipratimų. Labai svarbu, kad kuo daugiau bendradarbiautumėte su savo vaiko mokykla diskutuojant apie jūsų vaiko specialiuosius mokymosi poreikius. Jums gali būti naudinga užsirašyti savo susirūpinimus prieš susitikimą, be to, jeigu norite, galite ateiti su draugu/drauge arba giminaičiu.

 

Jeigu, pasikalbėję su mokyklos direktoriumi, vis tiek nesutinkate, galite nuspręsti susisiekti su valdybos tarybos pirmininku. Jeigu po šio žingsnio jūs vis dar nesate patenkinti, tuomet susisiekite su savo vietine ELB. Neįtikėtinu atveju, kai problemos vis tiek nepavyksta išspręsti, galite nuspręsti susisiekti su DARS.

 

Ir mokykla, ir aš sutinkame, kad vaikas turi nerimą keliančių problemų. Kas nutinka toliau?

Tokiomis aplinkybėmis, su jumis ir kitais mokytojais turėtų pakalbėti už specialiuosius mokymosi poreikius atsakingas mokytojas, bei sudaryti mokymo planą. Plane turi būti numatyti siektini tikslai ir pažangos patikrinimo data. Mokykla gali paprašyti jūsų dirbti kartu su savo vaiku ir padėti jam namuose. Jūsų parama ir padrąsinimai yra gyvybiškai svarbūs.

 

Mokykla taip pat gali paprašyti jūsų apie savo vaiką pasikalbėti su gydytoju arba mokyklos gydytoju. Bet koks šiame etape atliktas darbas dažnai padeda vaikui padaryti nemažą pažangą. Kai kuriems vaikams gali prireikti tolimesnės pagalbos.

 

Mokykla gali paprašyti ir kito specialisto pagalbos. Jie gali iškviesti pedagogikos psichologą arba mokytoją specialistą. Jūsų mokykla paaiškins jums, kaip skirtingi specialistai gali padėti jūsų vaikui. Ji gali suteikti informacijos ir apie vietines pagalbos tarnybas.

 

Už specialiuosius mokymosi poreikius atsakingas mokytojas apsvarstys apie jūsų vaiko specialiuosius poreikius surinktą informaciją ir nuspręs, kokios papildomos pagalbos reikia. Tuomet jūsų vaiko mokytojai ir nepriklausomas specialistas sudarys naują mokymo planą. Mokykla tikrins ir žymės, kokią pažangą daro jūsų vaikas. Jūs būsite informuojamas ir kviečiamas lankytis patikrinimo susitikimuose. Jeigu pasirodytų, kad jūsų vaikas nedaro tokios pažangos, kokios buvo tikėtasi, mokyklos direktorius nuspręs, ar prašyti, kad Taryba atliktų nustatytą įstatymo įvertinimą.