Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Specialusis mokymas, ikimokyklinio amžiaus vaikai (Special Education, Pre-school Children)

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi mokymosi sunkumų. Ką tai reiškia?

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi specialiojo mokymosi poreikių. Ką tai reiškia?

 

Kokios yra specialių mokymosi poreikių rūšys?

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi būti įvertintas. Ką tai reiškia?

 

Ką reiškia įvertinimas?

 

Kiek rimtos turi būti mano vaiko problemos, kad jis turėtų būti įvertintas?

 

Ar mano vaikas darys pažangą?

 

Mano vaikas buvo nukreiptas į Švietimo ir bibliotekų tarybą. Kiek man teks laukti, kol mano vaiką įvertins švietimo specialistas?

 

Mano vaiko specialūs mokymosi poreikiai yra akivaizdūs ir rimti, ir aš manau, kad kažką reikia daryti nedelsiant. Ar mano vaikui vis tiek teks apsilankyti pas pedagogikos psecialistą?

 

O kas, jeigu aš nenoriu, kad mano vaikas būtų vertinamas?

 

O kas, jeigu aš nesutinku su savo vaiko įvertinimo rezultatais?

 

Ar Švietimo ir bibliotekos taryba imsis veiksmų, kad padėtų mano vaikui prieš jam pradedant lankyti mokyklą?

 

Ar mano vaikui pirma teks lankyti specialią mokyklą?

 

Kur galiu apie tai sužinoti daugiau?

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi mokymosi sunkumų. Ką tai reiškia?

Jeigu jūsų vaikas turi mokymosi sunkumų, tai reiškia, kad jam yra žymiai sunkiau mokytis nei daugeliui kitų jo amžiaus vaikų. Tai gali reikšti, kad jūsų vaikas turi problemą, dėl kurios jam, pradėjus lankyti mokyklą, yra daug sunkiau reaguoti į mokymą.

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi specialiojo mokymosi poreikių. Ką tai reiškia?

Jūsų vaikas turi specialiojo mokymosi poreikių, jeigu jis turi mokymosi sunkumų,todėl reikia specialios mokymo paramos. Speciali mokymo parama - tai bet kokia kitokia arba papildoma pagalba jūsų vaikui, kuri skiriasi nuo pagrindinių vaikams keliamų reikalavimų.

 

Kokios yra specialių mokymosi poreikių rūšys?

Dažniausiai pasitaiko tokių specialiųjų mokymosi poreikių, kurie kyla dėl to, kad jūsų vaikas turi sunkumų įgyjant naujų naudingų įgūdžių. Tačiau yra ir tokių specialiųjų mokymosi poreikių, kurie kyla dėl sunkaus elgesio, bendravimo sunkumų, sunkumų judinti tam tikras kūno vietas, klausos, regėjimo ir sveikatos problemų.

 

Man buvo pasakyta, kad mano mažas vaikas turi būti įvertintas. Ką tai reiškia?

Siekiant įsitikinti, kad jūsų vaikas turi specialiųjų mokymosi poreikių, ir siekiant suprasti, kokie jie, jūsų vaikas bus visokeriopai daug kartų įvertintas prieš jam pradedant lankyti mokyklą. Pradinius įvertinimus atliks bendruomenės gydytojas, pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytojas, specialus gydytojas ir/arba jus lankanti seselė. Jeigu šiame etape manoma, kad jūsų vaikas gali turėti specialiųjų mokymosi poreikių arba gali turėti specialiųjų mokymosi poreikių tuo metu, kai jis pradės lankyti mokyklą, tuomet šie žmonės gali patys imtis veiksmų ir jums padėti, arba jie gali paprašyti jūsų leidimo nukreipti jūsų vaiką, kad jį apžiūrėtų pedagogikos specialistai, kurie dirba jūsų vietinėje Švietimo ir bibliotekų taryboje. Tada jūsų vaiką įvertins vienas arba keletas pedagogikos specialistų.

 

Ką reiškia įvertinimas?

Siekdamas įvertinti jūsųs vaiką, pedagogikos specialistas vieną arba keletą kartų apsilankys jūsų namuose. Jis/ji norės šiek tiek pabendrauti su jūsų vaiku, kad galėtų jį geriau pažinti. Specialistai ištirs, kodėl jūsų vaikui sunku mokytis ir kokios pagalbos jam reikia. Specialistas ne tik išsakys jums savo nuomonę, jis taip pat atidžiai išklausys ir jūsų nuomonės apie jūsų vaiko problemas ir ko, jūsų nuomone, reikėtų, norint padėti patenkinti jūsų vaiko poreikius.

 

Kiek rimtos turi būti mano vaiko problemos, kad jis turėtų būti įvertintas?

Įvairių vaikų specialieji mokymosi poreikiai yra labai skirtingi. Kuo rimtesni poreikiai, tuo sunkiau gali būti pradėjus lankyti mokyklą. Turėtumėte sunerimti, jeigu jūsų vaiko raida labiau panaši į daug jaunesnių vaikų vystymąsi. Jeigu taip atsitiktų, tikėtina, kad jūsų vaikas ir pradėjęs lankyti mokyklą turės problemų. Faktas, kad medikai bei Švietimo ir bibliotekų tarybos darbuotojai žino jūsų vaiko problemas, bei stengiasi padėti, turėtų jus raminti. Tai reiškia, kad jūsų vaikas turi būti pripažintas, kad turi būti imtasi veiksmų šiems sunkumams nugalėti.

 

Ar mano vaikas darys pažangą?

Jeigu jūs domitės šiais atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus, tuomet tikėtina, kad jūsų vaikas turi rimtų problemų, kurios gali išlikti ir pradedant lankyti mokyklą bei vėliau. Tačiau visus specialių mokymosi poreikių turinčius vaikus švietimo darbuotojai reguliariai patikrina. Gali būti, kad, pasirūpinus tinkama pagalba, jūsų vaiko mokymosi sunkumai sumažės.

 

Mano vaikas buvo nukreiptas į Švietimo ir bibliotekų tarybą. Kiek man teks laukti, kol mano vaiką įvertins švietimo specialistas?

Švietimo ir bibliotekų tarybos pripažįsta ankstyvos pagalbos specialių mokymosi poreikių turintiems mokiniams svarbą. Kai tik vaikas nukreipiamas, tarybos stengiasi kuo greičiau sureaguoti. Tačiau ištekliai specialistų atžvilgiu gali būti riboti, todėl gali būti, kad jums teks palaukti šiek tiek ilgiau nei norėtumėte.

Švietimo ir bibliotekų tarybos pripažįsta ankstyvos pagalbos specialių mokymosi poreikių turintiems mokiniams svarbą. Kai tik vaikas nukreipiamas, tarybos stengiasi kuo greičiau sureaguoti. Tačiau ištekliai specialistų atžvilgiu gali būti riboti, todėl gali būti, kad jums teks palaukti šiek tiek ilgiau nei norėtumėte.

Mano vaiko specialūs mokymosi poreikiai yra akivaizdūs ir rimti, ir aš manau, kad kažką reikia daryti nedelsiant. Ar mano vaikui vis tiek teks apsilankyti pas pedagogikos psecialistą?

Daugeliui ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, įrodymai surenkami pirmiausia norint įsitikinti, ar tie mokymosi sunkumai yra nustatyti, ir ar dedamos tinkamos pastangos padėti juos nugalėti. Jeigu jūsų vaikas turi akivaizdžių rimtų specialiųjų mokymosi poreikių, o netrukus prasidės mokyklos lankymo metas, medicinos darbuotojas gali nedelsiant kreiptis nustatyto įstatymo įvertinimo, norėdamas užtikrinti būtiną pagalbą vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Tokiu atveju švietimo specialistų įvertinimas bus nustatyto įstatymo proceso dalimi.

 

O kas, jeigu aš nenoriu, kad mano vaikas būtų vertinamas?

Daugelis tėvų sutinka, kad jų vaikas būtų įvertintas, nes jie labai nerimauja dėl savo vaikų ateities. Tačiau, jeigu manote, kad jūsų vaikas neturi jokių specialių mokymosi poreikių arba, jeigu manote, kad šie poreikiai nėra pakankamai rimti, kad juos reikėtų įvertinti, turėtumėte apie tai pranešti švietimo specialistui.

 

O kas, jeigu aš nesutinku su savo vaiko įvertinimo rezultatais?

Mokymo specialistai yra kvalifikuoti patyrę profesionalai. Daugelis tėvų sutinka su jų vertinimo rezultatais. Tačiau, jeigu jaučiate, kad mokymo specialisto nuomonė apie jūsų vaiko specialius mokymosi poreikius yra klaidinga, turėtumėte jam apie tai pasakyti. Specialistas privalo išklausyti jūsų susirūpinimus.

 

Ar Švietimo ir bibliotekos taryba imsis veiksmų, kad padėtų mano vaikui prieš jam pradedant lankyti mokyklą?

Mokslo ir bibliotekų tarybos pripažįsta ankstyvos pagalbos specialių mokymosi poreikių turintiems mokiniams svarbą. Jie darys viską, kas įmanoma, kad padėtų jūsų vaikui, tačiau jie gali būti ribojami prieinamos pagalbos atžvilgiu.

 

Ar mano vaikui pirma teks lankyti specialią mokyklą?

Jūsų vaikas privalės lankyti jūsų pasirinktą pagrindinę mokyklą, o mokytojai bus atsakingi už jų specialiųjų mokymosi poreikių patenkinimą, nebent jūsų vaikas turėtų ypatingų rimtų specialiųjų mokymosi poreikių. Nustatymas įstatymo įvertinimas skirtas jūsų vaikui specialiai pagalbai suteikti ir apginti, jeigu jis/ji turi ypatingai rimtų mokymosi sunkumų. Jeigu sutinkate dėl nustatyto įstatymo įvertinimo, jūs ir/arba Švietimo ir bibliotekų taryba gali pasiūlyti jūsų vaikui lankyti specialiąją mokyklą, kuri būtų geriau pritaikyta jūsų vaiko specialiems mokymosi poreikiams tenkinti. Tačiau toks pasiūlymas nebus pateiktas, kol nustatymo įstatymo įvertinimo ataskaitoje nebus patvirtinta, kad tai būtų geriausia jūsų vaikui, ir jūs dėl to sutinkate.

 

Kur galiu apie tai sužinoti daugiau?

Daugiau informacijos galite gauti susisiekdami su vietine Švietimo ir bibliotekų taryba.