Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Specialusis išsilavinimas, įstatymai (Special Education, Legislation)

Specialieji mokymosi poreikiai 1996 m. (Šiaurės Airijos) įsakyme apibrėžiami taip: vaikas turi mokymosi sunkumų arba negalią, dėl to jam būtina suteikti pagalbą, kad būtų patenkinti specialieji jo mokymosi poreikiai.

 

Įstatyme numatyta, kad vaikas turi specialiųjų mokymosi poreikių, jeigu jam arba jai yra sunkiau išmokti nei daugeliui kitų to paties amžiaus vaikų, arba jis ar ji yra su negalia, dėl kurios vaikui sunku naudoti tas pačias priemones kaip kitiems vaikams. 1996 m. įsakymu Tarybos privalo įvertinti specialiųjų mokymosi poreikių turintį vaiką. Po šio įvertinimo Taryba gali nuspręsti paruošti ataskaitą. Ji vadinama Specialiųjų mokymosi poreikių ataskaita. Taryba privalo teikti pagalbą, siekiant patenkinti šioje ataskaitoje išdėstytus vaiko poreikius.

 

Nustatytas įstatymo įvertinimas - tai daugiadisciplininis vaiko poreikių įvertinimas, siekiant nuspręsti, ar reikia specialiųjų mokymosi poreikių ataskaitos. Šiame procese Taryba privalo bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, medikais, psichologais ir socialiniais darbuotojais, ir, jeigu pageidaujama, konsultuotis su bet kuriomis kitomis tarnybomis. Tėvams bus praneštas Tarybos darbuotojo, kuris bus pasirengęs pasiūlyti pagalbą ir paramą šio proceso metu, vardas ir pavardė. Konsultacijas teikia ir daugelis savanoriškų organizacijų.

 

Specialiųjų mokymosi poreikių ataskaita - tai dokumentas, kuriame yra išdėstyti vaiko poreikiai ir speciali pagalba, kuri bus suteikta, siekiant patenkinti tuos poreikius. Ataskaita sudaroma tiems vaikams, kurių poreikiai reikalauja kitokių arba papildomų išteklių nei tie, kurie paprastai užtikrinami pagrindinėse mokyklose. Specialiųjų mokymosi poreikių nustatymo ir įvertinimo Veiklos kodeksas rodo, kad tokių poreikių turi maždaug 2% mokinių. Norėdama nuspręsti, ar ataskaita yra reikalinga, Taryba gali atlikti nustatytą įstastymo įvertinimą.

 

Su specialiaisiais mokymosi poreikiais ir pagalba susiję įstatymai:-

1996 m. (Šiaurės Airijos) švietimo įsakymas S.I. 1996 m. Nr. 274 (Šiaurės Airija 1)

 

2005 m. (Šiaurės Airijos) specialiųjų mokymosi poreikių ir negalios įsakymas S.I. 2005 m. Nr. 1117 (Šiaurės Airija 6)

 

2005 m. (Šiaurės Airijos) (Specialiųjų mokymosi poreikių) švietimo reglamentas S.R. 2005 m. Nr. 384

 

1997 m. (Šiaurės Airijos) (Specialiųjų mokymosi poreikių) švietimo reglamentas S.R. 1997 m. Nr. 327

(taikytinas tais atvejais, kai įvertinimo procesas buvo pradėtas prieš 2005 m. rugsėjo 1-ąją)

 

2005 m. (Šiaurės Airijos) Specialiųjų mokymosi poreikių ir negalios tribunolo reglamentas S.R. 2005 m. Nr. 339

 

1997 m. (Šiaurės Airijos) Specialiųjų mokymosi poreikių ir negalios tribunolo reglamentas S.R. 1997 m. Nr. 315

Pastaba: S.I. reiškia "Nustatyta įstatymo priemonė", o S.R. reiškia "Įstatinė taisyklė"

 įstatymai