Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Izglītības un labklājības dienests (Education Welfare Service)

Izglītības un labklājības dienests (Education Welfare Service (EWS)) ir speciālās izglītības atbalsta dienests, kas meklē iespēju palīdzēt jauniešiem vecumā, kad obligāti jāapmeklē skola, kā arī, lai to ģimenes gūtu maksimālu labumu no izglītības sistēmas.

 

Mērķis

 

Veicināt regulāra skolas apmeklējuma paradumus.

 

Pamatuzdevuma apraksts

 

Izglītības un labklājības dienests veicina bērnu un jauniešu piedalīšanos un guvumu no izglītošanās, izmantojot sadarbības un iesaistīšanas pieeju.