Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD)

Ang mga sumusunod ay teksto ay kinuha sa Attention Deficit, 'Hyperactivity Disorder (ADHD) - A Practical Guide for Parents and Carers', na ganap nang makukuha sa ibaba.

 

Sa isa o sa iba pang mga pagkakataon, maraming mga bata ang nagpapakita ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, o gumagawa nang hindi nag-iisip.  Ganunpaman, mayroong mga bata na nagpapakita ng partikular at eksepsyonal na problemang kawalan ng atensyon, hyperactivity at padagos-dagos, na may epekto sa kanilang pagkatuto at pag-uugali, at sila mismo'y mukhang hindi kayang kontrolin ito.  Ang mga ganitong problema ay hindi lumalabas na kayang ipaliwanag ng mga karaniwang impluwensiyang gaya ng mga laro sa kompyuter, sobrang panonood ng telebisyon, maling pangangasiwa, pagkain at iba pa.

 

Ang mga ganitong bata ay kasalukuyang tinutukoy na mayroong Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD - minsan ay tinutukoy din ba ADD)

 

Ano ang ADHD?

 

Ang mga batang may ADHD ay nagpapakita ng mga partikular na problema sa ilan o sa lahat ng mga sumusunod:

 

  • Kawalan ng atensyon (halimbawa, "hindi makapagtuon ng pansin; mukhang hindi nakikinig; mukhang nananaginip nang gising; masyadong madaling malito, hindi makapagtuon ng pansin".)

 

  • Hyperactivity (halimbawa, “laging naglilikot; ayaw tumimo sa pagkakaupo.”)

 

  • Padagos-dagos (hal. "gumagawa bago mag-isip; hindi mapigilan ang sarili sa pagsigaw o paghampas")

 

Karamihan, kun'di man ay halos lahat, ang mga bata ay tiyak na magpapakita ng problema sa mga larangang ito anumang panahon sa kanilang mga buhay.  Ang kaibahan para mga batang may ADHD, dapat na ang mga ganitong pag-uugali ay:

 

  • nariyan na nang mahigit na anim na buwan;

 

  • sapat na ang kalubhaan ng mga ito upang makahadlang sa normal na progreaso ng mga batang kasing-edad niya;

 

  • hindi maiipaliwanag sa antas ng pagsulong o iba pang problema / kalagayan; at

 

  • hindi maipaliwanag ng iba pang mga salik katulad ng "katamaran"; kakulangan sa tulog; sobrang panonod ng telebisyon; mga video; pandagdag sa pagkain

 

Mga Kaugnay na Dokumento

ADHD - Practical Guide for Parents & Carers (.pdf)

Layunin ng Booklet na ito na bigyang-kahulugan ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) o ang sinumang maaaring nagpapakita na ng ilang katangiang kaugnay ng pag-uugali

 

ADHD - A Practical Guide for Schools (.pdf)

Layunin ng booklet na ito na makapagbigay sa mga tauhan ng paaralan ng impormasyon tungkol sa ADHD at kung paanong ang mga bata na may ganitong kalagayan ay matutulungan sa paaralan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD)