Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Espesyal na Edukasyon (Special Education)

Ang paghingi ng tulong para sa isang batangnangangailangan ng espesyal na edukasyon ay sumusunod sa mga pamamaraan na ginagabayan ng batas.  Ang bahaging ito ng website ay nakatuon sa pagpapaliwanag kung ano ang mga lehislatibong pamamaraang ito, at upang masagot ang anumang katanungan mo.  Binigyan din namin kayo ng mga detalyeng kokontakin sa loob ng bawat Education Board na direktang makakasagot ng mga tanong na itatawag sa telepono.

 

Ikasisiya naming marinig ka kung mayroon kang anumang mungkahi tungkol sa kung paanong pagagandahin pa ang website na ito upang makatulong sa iyo.

 

Espesyal na Edukasyon